HOT

Hướng dẫn giải bài 2 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

By Thiên Minh | 29/02/2024

Giải bài 2 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo và ôn lại dạng toán biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất để áp dụng vào các bài toán một cách chính xác nhất.


Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.

Trích dẫn câu hỏi bài 2 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo ( Chương 9. Thống kê và xác suất - Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất).

- Trên đường đi từ Hà Nội về thăm Đền Hùng ở Phú Thọ, Binh, Minh và 5 bạn khác ngồi vào 7 chiếc ghế trên một xe ô tô 7 chỗ. Khi xe quay lại Hà Nội, mỗi bạn lại chọn ngồi ngẫu nhiên một ghế. Tính xác suất của biến cố “Có ít nhất một trong hai bạn Bình và Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình”.

Giải bài 2 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo
Giải toán 11 trang 97 sách Chân trời sáng tạo tập 2

Giải bài 2 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

Có \(7! = 5040\) cách sắp xếp 7 bạn ngồi vào 7 chiếc ghế \( \Rightarrow n\left( \Omega \right) = 5040\)

Gọi \(A\) là biến cố: “Bình vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình”, \(B\) là biến cố “Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình”.

Vậy \(AB\) là biến cố “Cả Bình và Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình”, \(A \cup B\) là biến cố “Có ít nhất một trong hai bạn Bình và Minh vẫn ngồi đúng ghế cũ của mình”.

Xếp chỗ cho Bình ngồi đúng ghế cũ của mình có 1 cách.

Xếp chỗ cho 6 bạn còn lại có \(6! = 720\) cách.

\( \Rightarrow n\left( A \right) = 1.720 = 720 \Rightarrow P\left( A \right) = \dfrac{{n\left( A \right)}}{{n\left( \Omega \right)}} = \dfrac{{720}}{{5040}} = \dfrac{1}{7}\)

Xếp chỗ cho Minh ngồi đúng ghế cũ của mình có 1 cách.

Xếp chỗ cho 6 bạn còn lại có \(6! = 720\) cách.

\( \Rightarrow n\left( B \right) = 1.720 = 720 \Rightarrow P\left( B \right) = \dfrac{{n\left( B \right)}}{{n\left(\Omega \right)}} = \dfrac{{720}}{{5040}} = \dfrac{1}{7}\)

Xếp chỗ cho cả Bình và Minh ngồi đúng ghế cũ của mình có 1 cách.

Xếp chỗ cho 5 bạn còn lại có \(5! = 120\) cách.

\( \Rightarrow n\left( {AB} \right) = 1.120 = 120 \Rightarrow P\left( {AB} \right) = \dfrac{{n\left( {AB} \right)}}{{n\left( \Omega \right)}} = \dfrac{{120}}{{5040}} = \dfrac{1}{{42}}\)

\( \Rightarrow P\left( {A \cup B} \right) = P\left( A \right) + P\left( B \right) - P\left( {AB} \right) = \dfrac{1}{7} + \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{{42}} = \dfrac{{11}}{{42}}\)

Giaitoan8.com mời các em xem lại giải bài 1 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo và xem tiếp lời giải bài 3 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo tại đây nhé.

ĐG của bạn?

Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Từ khóa:
  • Giải bài 2 trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

  • Giải bài tập trang 97 SGK Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

  • Giải Toán 11 tập 2 Chân trời sáng tạo

  • Giải Toán 11 trang 97 sách Chân trời sáng tạo tập 2